Το έργο

Το Happy Habits (HaHa) επικεντρώνεται στη βελτίωση της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας ατόμων και ομάδων, ιδίως εκείνων που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 ή/και άλλων τραυματικών γεγονότων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της φροντίδας της ψυχικής υγείας του ατόμου, να προσφέρει ευκαιρίες και να υποστηρίξει τα άτομα σχετικά με τον τρόπο θεραπείας, ενίσχυσης της ευημερίας και ενδυνάμωσης της ψυχολογικής τους ανθεκτικότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus Plus και τρέχει από τον Ιανουάριο του 2022. Στο έργο συμμετέχουν πέντε οργανισμοί, από πέντε διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα Elan Interculturel (Γαλλία), Associacio La Xixa Teatre (Ισπανία), Inova Aspire B.V. (Κάτω Χώρες), CESIE (Ιταλία) και το Institute of Development (Κύπρος).

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, η κοινοπραξία του έργου HaHa θα αναπτύξει μια συλλογή εργαλείων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής του χιούμορ, της θετικής ψυχολογίας, του γέλιου, της ευχαρίστησης και της καλύτερης διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, για να βοηθήσει τα άτομα να καλλιεργήσουν την ευγνωμοσύνη και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Ποιοτική έρευνα HaHa:

Κάθε εταίρος διεξήγαγε ποιοτική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, ομάδων εστίασης και βιβλιογραφικής ανασκόπησης, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της κατάστασης του Covid-19.
Μπορείτε να το κατεβάσετε (κάνοντας κλικ εδώ)

Βιβλίο δραστηριοτήτων της μεθόδου HaHa:

Μια συλλογή δραστηριοτήτων και πρακτικών εφαρμογών που θα προάγουν την ευημερία και τις «ευτυχισμένες στιγμές» που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια πιλοτικής κατάρτισης σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους.
Μπορείτε να το κατεβάσετε (κάνοντας κλικ εδώ)

Βιβλίο δραστηριοτήτων ευτυχίας και διαδραστικό σημειωματάριο:

Ένα εργαλείο «μεταγνώσης» το οποίο θα περιέχει τις εμπειρίες και τα σχόλια όσων θα εφαρμόσουν τις δραστηριότητες του έργου HaHa. Οι απαντήσεις και οι προβληματισμοί τους θα βοηθήσουν την ομάδα Happy Habits να προσαρμόσει και να σχεδιάσει καλύτερα το περιεχόμενο.
Μπορείτε να το κατεβάσετε (κάνοντας κλικ εδώ)

Πλατφόρμα αυτοεκπαίδευσης:

Ένας απλός, φιλικός προς το χρήστη και δωρεάν χώρος ηλεκτρονικής μάθησης ανοιχτός στο ευρύ κοινό. Αυτή η πύλη θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί ως πλατφόρμα αυτοεκπαίδευσης και ως ανοιχτή εκπαιδευτική πηγή για άτομα τα οποία θέλουν να βρουν υλικό και καθοδήγηση για το πώς να εξασκήσουν και να καλλιεργήσουν τα επίπεδα ευημερίας και ευζωϊας τους.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Elan interculturel

Παρίσι, Γαλλία

Το Élan Interculturel είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Γαλλία, ο οποίος, από τη δημιουργία του το 2008 με πρωτοβουλία πέντε μεταναστριών με ειδίκευση στην ψυχολογία, ενθαρρύνει τις διαπροσωπικές ανταλλαγές και τον διαπολιτισμικό διάλογο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής διαμεσολάβησης και της λαϊκής εκπαίδευσης, το Elan επιδιώκει να καταστήσει τη διαφορετικότητα πλούτο και όχι απειλή, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

 

La XIXA

Βαρκελώνη, Ισπανία

Το La Xixa είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως στόχο την έρευνα, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και θεατρικών εργαλείων ως μέσο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Πιστεύουν ότι η εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες είναι το κλειδί για την κοινωνική αλλαγή προς έναν κόσμο με ίσες ευκαιρίες. Διευκολύνουν τη δημιουργία χώρων ενδυνάμωσης μέσω συμμετοχικών μεθοδολογιών, μέσω της ψυχολογίας προσανατολισμένης στη διαδικασία, όπως και χρησιμοποιώντας την τεχνική του Θεάτρου του Καταπιεσμένου για να δημιουργήσουν διαδικασίες ατομικού και συλλογικού μετασχηματισμού σε περιβάλλοντα κοινωνικής ευαλωτότητας.

Inova Aspire B.V.

Χέλντερλαντ, Ολλανδία

Το Inova Aspire στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανισμών και ατόμων για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη στον τομέα της ευζωίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Το Inova Aspire προσφέρει υπηρεσίες καθοδήγησης για να βοηθήσει άτομα που περνούν περιόδους αλλαγών στην προσωπική ή επαγγελματική τους ζωή.

 

ΝΕΌΦΥΤΟΣ Χ. ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥΣ

(INSTITUTE OF DEVELOPMENT LTD) ΝΙΚΟΣΙΑ, Κύπρος

Το Institute of Development είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003 με όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσω της συνεχούς ανάπτυξης του ατόμου, της οικογένειας και του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών. Το Ινστιτούτο προωθεί την ανθεκτικότητα, την ενσυνειδητότητα, την ψυχική υγεία και τη θετική προοπτική ζωής, την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, την αύξηση της απόδοσης και την εμπειρία της ευτυχίας.

CESIE

Σικελία, Ιταλία

Το CESIE είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που εδρεύει στο Παλέρμο (Ιταλία) και ιδρύθηκε το 2001. Το CESIE έχει δεσμευτεί να προωθεί την πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το CESIE συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη μέσω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία.