De Covid-19-situatie veroorzaakte wereldwijd een enorme verandering van onze levenswijze. In Europa was de situatie bijzonder moeilijk en wij lijden nog steeds op verschillende niveaus onder de gevolgen van deze pandemie. In het HaHa-project willen we ons richten op de leerresultaten van burgers uit deze moeilijke tijd en op het collectieve leren van deze ongunstige ervaring.
Volgens de verzamelde gegevens is het duidelijk dat de pandemie en de nasleep ervan in alle landen een enorme impact heeft gehad, met onvoorspelbare veranderingen in het leven van mensen op verschillende manieren tot gevolg…


DE TOL OP DE GEESTELIJKE GEZONDHEID

De sociale afstandsmaatregelen, naast alle andere verzachtende beleidsmaatregelen die in de deelnemende landen algemeen werden toegepast, leidden tot geestelijke gezondheidsproblemen bij de bevolking in het algemeen.

 

 

MEEST GETROFFEN BEVOLKING TIJDENS DE LOCKDOWN IN DE VERSCHILLENDE LANDEN

Vrouwen vooral werden tijdens de pandemie om twee redenen zwaar getroffen. Enerzijds moesten huishoudelijke en zorgtaken opnieuw worden onderhandeld, vooral omdat de kinderen thuisbleven door de sluiting van scholen. Naast deze zorgtaak nam ook het aantal gevallen van huiselijk geweld tijdens de lockdownperioden toe (bv. een stijging met 182,2% in Italië, mei 2020).

Arbeidsmigranten, vooral degenen zonder werkvergunning, zijn vaak seizoenarbeiders en contractarbeiders, met een onzekere arbeidssituatie. Deze onzekerheid neemt toe door de onzekerheid over werkloosheid en het gebrek aan fatsoenlijke garanties op het gebied van sociale bescherming – met name gezondheidszorg en werkloosheidsverzekeringen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wilde wijzen op de immense rol die migranten spelen bij het verlenen van essentiële diensten aan de samenleving, vooral tijdens perioden van lockdown, aangezien zij 14% van de sleutelarbeiders in heel Europa uitmaken.

Asielzoekers werden ook blootgesteld aan grotere onzekerheid omdat de sluiting van administratieve instellingen leidde tot vertragingen in hun procedure. Andere belangrijke groepen die volgens de partnerorganisaties in moeilijkere situaties terecht zijn gekomen, zijn ouderen, gevangenen, studenten, gezondheidswerkers en essentiële werknemers en daklozen.

UITDAGINGEN

Een combinatie van werken op afstand en onvoldoende fatsoenlijke woonruimte deed de grenzen tussen werk en leven vervagen. Over het algemeen hadden mensen moeite om sociale banden en voortdurend contact met hun sociale kringen te onderhouden als gevolg van mobiliteitsbeperkingen. Het heeft ook geleid tot het verbreken van verschillende relaties, zoals die van echtparen of familieleden, als gevolg van de spanning van een plotselinge verschuiving naar het met elkaar opgescheept zitten tijdens de lockdown. Dezelfde situatie heeft sommige mensen echter nog dichter bij elkaar gebracht.

De pandemie is ook een belemmering geweest voor belangrijke levensplannen, waardoor mensen belangrijke kansen in het persoonlijke, professionele en academische leven niet hebben kunnen grijpen.

 

MOGELIJKHEDEN EN OMGANGSGEWOONTEN

De respondenten deelden dat de tijd die zij binnenshuis doorbrachten hen in staat stelde dingen te bereiken waarvoor zij anders geen tijd of energie zouden hebben. Dit omvatte het opnieuw aanknopen en versterken van relaties, zelfreflectie en ontdekking, het creëren van nieuwe netwerken, en het leren van nieuwe vaardigheden of het verbeteren van oude. Het heeft ook geleid tot verschuivingen in hun houding en/of in hun persoonlijk perspectief.
De meesten ontwikkelden nieuwe gewoonten zoals:

Koken

Lezen

Yoga en meditatie beoefenen

Wandelen

Al deze nieuw ontwikkelde activiteiten werden meestal geïntegreerd in het dagelijks leven na de opsluiting, wat effecten en voordelen op lange termijn met zich meebrengt. Er werd ook een groot beroep gedaan op specifieke vaardigheden om deze moeilijke periode door te komen; de meest voorkomende zijn probleemoplossende vaardigheden, creativiteit, aanpassingsvermogen, geduld en stressbeheersing. De respondenten toonden ook belangstelling voor het verder ontwikkelen van deze zachte vaardigheden om weerbaarder te zijn in eventuele moeilijke situaties.

WEG VOORUIT

Gevraagd naar hun toekomstverwachtingen is een overweldigende meerderheid van onze deelnemers optimistisch. Het Happy Habits-project wil hierop voortbouwen en de collectieve lessen en ervaringen van elk individu benutten om beter voorbereid de toekomst in te gaan.
Om het volledige rapport te downloaden, klik HIER

NATIONALE VERSLAGEN HOOGTEPUNTEN

Elk partnerland voerde een lokaal kleinschalig onderzoek uit dat het volgende omvatte: bureau- en gegevensonderzoek, de organisatie van een focusgroep (met 6 tot 8 deelnemers), diepte-interviews (met 4-6 deelnemers) en een uitnodiging aan het grote publiek om te reageren op de enquête die wij speciaal hadden ontworpen om meer te weten te komen over hoe zij de pandemie hebben ervaren en welke nieuwe gewoonten zij hebben ontwikkeld. Hier zijn de hoogtepunten van hun onderzoek en hun volledige verslag is ook beschikbaar, veel leesplezier!